DetailProjektu

MULTIMEDIÁLNÍ RECEPCE MOTT

Rekonstrukce vstupu do administrativní budovy Mott MacDonald. Bude vytvořen netradiční interaktivní prostor pro uvítání návštěvníků a prezentaci společnosti. Nevelké půdorysné rozměry budou vykompenzovány celoplošnou projekční plochou. Druhá projekční plocha se nachází nad recepcí.
Při vstupu do objektu bude procházejícího doprovázet zvyšování intenzity osvětlení. Rozsvítí se čelo recepčního pultu. Na obou projekčních plochách se zobrazí logo Mott, které se následně na hlavní projekční ploše změní v prezentaci projektů. Stěna je interaktivní a prezentace reaguje na pohyby člověka. Celá hala tak bude působit jako neustále se měnící živý mechanismus.

STUDIE, PRAHA , 2011

projekcni-cinnost

  Projekční činnost

stavebni-cinnost

  Stavební činnost

doprava

  Doprava

ostraha-majetku-a-osob

  Ostraha majetku a osob