Urbanismus

Urbanistická studie Masarykova nádraží

Urbanistická studie areálu nákladového nádraží Žižkov

Urbanistická studie předměstí Amsterodamu

Regulační plán Masarykova nádraží

Územně plán. podklady pro obce Měchenice a Líšnice